Blog Archives

Informasjon av permanent art. Innlegg merket med denne kategorien vil legge seg på siden 2Info», og skal også vises i en liten boks i sidefeltet.

NB. Kontingent MÅ betales online eller med KID!

For at betaling av kontingent skal godkjennes av datasystemet som vi har måttet gå over til (og således føre til et gyldig medlemskap), betaling enten skje online på Minidrett.no, eller ved betaling med KID-nummeret på fakturaen. For familiemedlemskap sender systemet ut betalingsinfo / faktura til hvert enkelt familiemedlem ser det ut – det er imidlertid kun én av disse regningene som skal betales. Denne dekker familien samlet.

Om det ikke fulgte noe faktura med som vedlegg til eposten som ble sendt ut, er det enten vi som har gjort noe feil (og det skulle ikke forundre oss…), eller så er det et eller annet med betalingssystemet til NIF / Buypass. Kontakt i så fall undertegnede, så skal han fremskaffe fakturaen med KID-nummer!

Mvh Kasserer Geir
ggranvik@online.no / 900 58 047

Posted in Info Permanent, Nyheter


Støtt Røykenhopp med grasrotmidler

Er du registrert spiller hos Norsk tipping og ønsker å støtte Røykenhopp hver gang du leverer kupongen? Se instruksjonene ovenfor, eller last ned / skriv ut denne siden, og se hvordan du går fram for å registrere riktig informasjon. Takk for støtten!

Posted in Info Permanent, Nyheter


Støtt Røykenhopp ved å bytte bilrute hos Steinspruten!

Logo Steinspruten Bilglass

Vår sponsor Steinspruten i Drammen har et for Røykenhopp meget gunstig tilbud: De gir klubben kr. 1.000,- for hvert medlem som bytter bilrute hos de! Det er bare å opplyse ved bestilling at man er medlem av Røykenhopp. (Dette tilbudet kommer på toppen av det Steinspruten allerede støtter oss med!)

Posted in Info Permanent


Høvikbakken

Høvikbakken ligger ved Høvik gård i Båtstø i Røyken kommune. Anlegget er et vinteranlegg (ikke plastbakker m.a.o.), og består av bakkestørrelsene K7, K15, K26 og K36. Les mer ›

Posted in Info Permanent


Hoppskolen

Røykenhopps «kjernevirksomhet» er å rekruttere jenter og gutter til hoppsporten. Vi arrangerer derfor hoppskole hver vinter når snøforholdene tillater det. Mer informasjon finnes på siden Hoppskole.

Posted in Info Permanent


Medlemskap

Alle aktive utøvere i Røykenhopp, inkludert deltagere på hoppskolen, samt personer med funksjoner som styremedlem, oppmann, trener el.l.,  være medlemmer av klubben. Med medlemskap er man dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring (under 13 år), og man kan delta i terminfestede renn. Man kan melde seg inn gjennom Minidrett.no, eller ved å kontakte kassereren. Se denne meldingen for nærmere detaljer.

Kontingent For
Aktivt enkelt-medlem kr 200,- Aktive utøvere, og personer med faste oppgaver for klubben.
Familie kr 400,- Samlekontingent for hele familien, uansett aktive og / eller ikke-aktive medlemmer. Gjelder kun familiemedlemmer med samme adresse.
Ikke-aktivt enkelt-medlem kr 100,- For de som ønsker å støtte klubben og sporten som enkeltperson.

Aktive utøvere som har fylt 13 år må ha skilisens (forsikring) for å delta i renn. Informasjon om dette finnes her.

Posted in Info Permanent


Forsikring / Skilisens

Utøvere som er under 13 år og er medlemmer av klubben er dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring. Når man har fylt 13 år, forsikres man gjennom en individuell skiforsikring (lisens). Les mer ›

Posted in Info Permanent


Kontakt

Røykenhopp kan kontaktes ved å benytte kontaktskjemaet, eller pr. e-post/telefon til noen i styret. Les mer ›

Posted in Info Permanent


Våre sponsorer

BK-Rør AS
Tlf. 908 98 795

Industrilakkering AS
Tlf. 452 12 146
tony@industrilakkering.as

Steinspruten Bilglass
Tlf. 08810
Bytt bilrute her - og støtt klubben! >>>