Alle artikler

Kategori: Info Permanent

Informasjon av permanent art. Innlegg merket med denne kategorien vil legge seg på siden 2Info», og skal også vises i en liten boks i sidefeltet.

Er du registrert spiller hos Norsk tipping og ønsker å støtte Røykenhopp hver gang du leverer kupongen? Se instruksjonene ovenfor, eller last ned / skriv ut denne siden, og se hvordan du går fram for å registrere riktig informasjon. Takk for …

Støtt Røykenhopp med grasrotmidler Read More »

Merket med: , ,

Vår sponsor Steinspruten i Drammen har et for Røykenhopp meget gunstig tilbud: De gir klubben kr. 1.000,- for hvert medlem som bytter bilrute hos de! Det er bare å opplyse ved bestilling at man er medlem av Røykenhopp. (Dette tilbudet kommer på toppen …

Støtt Røykenhopp ved å bytte bilrute hos Steinspruten! Read More »

Merket med: ,

Høvikbakken ligger ved Høvik gård i Båtstø i Røyken kommune. Anlegget er et vinteranlegg (ikke plastbakker m.a.o.), og består av bakkestørrelsene K7, K15, K26 og K36.

Røykenhopps «kjernevirksomhet» er å rekruttere jenter og gutter til hoppsporten. Vi arrangerer derfor hoppskole hver vinter når snøforholdene tillater det. Mer informasjon finnes på siden Hoppskole.

Alle aktive utøvere i Røykenhopp, inkludert deltagere på hoppskolen, samt personer med funksjoner som styremedlem, oppmann, trener el.l., må være medlemmer av klubben. Med medlemskap er man dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring (under 13 år), og man kan delta i terminfestede renn. …

Medlemskap Read More »

Utøvere som er under 13 år og er medlemmer av klubben er dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring. Når man har fylt 13 år, forsikres man gjennom en individuell skiforsikring (lisens).

Røykenhopp kan kontaktes ved å benytte kontaktskjemaet, eller pr. e-post/telefon til noen i styret.