Suksess for Røykenhopps hoppskole

 

Årets hoppskole ble en stor suksess med tanke på snøforhold såvel som deltagelse. Til sammen er over 70 unger registrert på hoppskolen, hvorav ca 15 er jenter! Hoppskolen har vært arrangert i Høvikbakken på onsdager siden snøen kom i midten av januar. Totalt har vi gjennomført 9 hoppskolekvelder fra 14 januar til 10.mars i Høvikbakken.  Avslutningen i år må legges til Ringkollen da mildværet de siste ukene har tæret mye på snøen i Høvikbakken.

 

De første kveldene var køen i den minste bakken stor. Ungene måtte vente forholdsvis lenge mellom hvert hopp. Denne køen har siden oppstart flyttet seg til K-15. Dette er et godt bilde på ferdighetene ungene har opparbeidet igjennom sesongen. Nå hoppes det så det hviner i K-15, og det av de samme ungene som tidlig på sesongen hadde problemer med å stå i ovarennet i K-5! Snakk om framgang!

Imponerende var også deltagelsen i vårt eget landsrenn som ble arrangert i Høvikbakken 15 februar. Her var det stor deltagelse med rekrutter fra egen hoppskole. Totalt deltok 42 Røykenhoppere i rennet. Mange har også deltatt i renn utenfor klubben og det er morsomt og bra!

En prioritert oppgave for klubben før neste sesong blir å vri den minste bakken bort fra K-15 slik at det kan hoppes i parallell i bakkene. Dette vil effektivisere hoppingen slik at ungene slipper køen og får mange flere hopp i løpet av en hoppskolekveld.

Lørdag 12. juni planlegger vi med en samling i Vikersund hoppsenter der de som ønsker det kan forsøke seg i plastbakke. Vikersund har plast i både K-15 og K-25. Vi planlegger med en høy sosial profil med grilling på sletta og kosehopping i bakken. Dette betyr at du allerede nå må sette av dagen til familieutflukt til Vikersund!

 

Takk til foreldre, unger, ledere og trenere for en super innsats gjennom vinteren!