Årsmøte i Røykenhopp

Det innkalles herved til årsmøte i Røykenhopp tirsdag 12. mars 2013 kl. 1800 i Høvikbakken. Dagsorden: 1 Konstituering: a) Godkjenne innkalling, b) Valg av møteleder, c) Valg av referent, d) Godkjenne dagsorden. 2 Årsberetning. 3 Regnskap 2012. 4 Behandle innkomne forslag. 5 Fastsette kontingenter. 6 Budsjett 2013 7 Valg: a) Styre, b) Utdanningskontakt, c) 2 representanter til idrettsrådet, d) 2 representanter til Buskerud skikrets, Valgkomite 3 stk. Kandidater til styre er forespurt i god tid før årsmøtet.

Posted in Nyheter
Tags: ,

Våre sponsorer

BK-Rør AS
Tlf. 908 98 795

Industrilakkering AS
Tlf. 452 12 146
tony@industrilakkering.as

Steinspruten Bilglass
Tlf. 08810
Bytt bilrute her - og støtt klubben! >>>