Blog Archives

Husk forsinket Årsmøte

Hei alle sammen. Minner om at forsinket årsmøte avholdes i Høvikbakken mandag 14. desember kl. 1800. NB! På grunn av mildvær og mye regn går det ikke an å kjøre over jordet. Viktigste punkt på agendaen er godkjenning av revider regnskap. Dette må vi ha sendt til Asker Idrettsråd innen nyttår. For øvrig vanlig rutine, men vi må huske på smittevernreglene. Anleggskomiteen vil til slutt informere litt om tilskudd vi har fått og innkjøp av preppemaskin. Vel møtt.

Med hilsen
Biørn Øyen
(+47) 90 73 03 65 / bioern.oeyen alfakr. multiconsult.no

Posted in Nyheter


Utsatt Årsmøte 2020

Det innkalles til utsatt og amputert årsmøte i Røykenhopp mandag 14.desember 2020 kil 1800 i Høvibakken. De viktigste postene blir godkjenning av regnskap og budsjett. Vi kommer tilbake med mer detaljer når vi ser hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Posted in Nyheter


Årsmøte 2020 utsettes

Hei. På grunn av corona smittefare utsettes årsmøte i Røykenhopp til etter påske. Ny dato vil bli publisert. Dette er i henhold til retningslinjer utgitt av idrettsforbundet 13. mars i år. Foreløpig siste frist gitt av forbundet er 15. juni. Ta godt vare på hverandre til vi ses igjen. Biørn

Posted in Nyheter


Husk Årsmøte 18.03.20

Minner om at vi har årsmøte onsdag 18.03.20 kl. 1800 i Høvikbakken. Alle styrekandidater er forespurt allerede så det er ikke noe å engste seg for. Vel møtt. Biørn

Posted in Nyheter


Årsmøte Røykenhopp 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Røykenhopp onsdag 18. mars i Høvikbakken kl. 1800. Egne temaer som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 11. mars 2020. I tillegg til vanlig dagsorden vil vi orientere litt om de nye lovene som gjelder fra 1. januar 2020. Vel møtt.
Biørn

Posted in Nyheter


Husk Årsmøte

Minner om årsmøte som holdes i Høvikbakken onsdag 20.03.19 kl. 1800. NB! Det blir ingen hopping denne dagen.

Posted in Nyheter


Årsmøte Røykenhopp

Røykenhopp innkaller til årsmøte onsdag 20. mars 2019 kl. 1800 i Høvikbakken. Eventuelle forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 14. mars 2019.

Posted in Nyheter


Husk årsmøte 20.03.18

Minner om årsmøte i morgen 20.03.18 i Høvikbakken kl. 1800.

Posted in Nyheter


Årsmøte 2018

Herved innkalles til årsmøte i Røykenhopp tirsdag 20. mars 2018 i Høvikbakken kl. 1800. Vanlig dagsorden.

Posted in Nyheter


Husk årsmøte

Hei alle sammen. Husk årsmøtet mandag 03.03.14 kl. 1900. Viktig med gode støvler for å gå over jordet. Biørn

Posted in Nyheter


Årsmøte 3. mars 2014

Røykenhopp avholder årsmøte i Høvikbakken mandag 3. mars 2014 kl. 1900.Vi oppfordrer dere til å møte. Nye styrekandidater er spurt på forhånd. Vel møtt. Biørn

Posted in Nyheter


Videre aktivitet i Høvikbakken våren 2013

Hei alle sammen! Noen opplysninger angående aktiviteter de nærmeste ukene: Mandag 4. mars er bakken stengt. Onsdag 6. mars er det hoppskole, men med redusert mannskap. Alfred kommer, men 5 av oss andre er bortreist hele uke 10. Mandag 11. mars blir det primært prepping av bakker. Tirsdag 12. mars er det årsmøte. MØT OPP! Onsdag 13. mars er det klubbmesterkap med hoppskoleavslutning og telenorkarusellavslutning. De som vil kan hoppe telenorkaruselsl i K26 da dette er felles med klubbmesterskap. Etterpå blir det utdeling av telenorkarusellpremier. Klubbmesterskapspremier og kretsens store karusellpremier for deltakelse i flere hopp og kombinertrenn tar vi så snart de store karusellpremiene er ankommet. Da vet vi også hvor mange klubbmesterskapspremier vi trenger. For øvrig satser vi på mandags og onsdagshopping frem mot påske hvis forholdene holder seg.  NB! For klubbmesterskapet tar i påmeldingsavgift kr 50.
Biørn

Posted in Nyheter, Renn, Trening


Årsmøte i Røykenhopp

Det innkalles herved til årsmøte i Røykenhopp tirsdag 12. mars 2013 kl. 1800 i Høvikbakken. Dagsorden: 1 Konstituering: a) Godkjenne innkalling, b) Valg av møteleder, c) Valg av referent, d) Godkjenne dagsorden. 2 Årsberetning. 3 Regnskap 2012. 4 Behandle innkomne forslag. 5 Fastsette kontingenter. 6 Budsjett 2013 7 Valg: a) Styre, b) Utdanningskontakt, c) 2 representanter til idrettsrådet, d) 2 representanter til Buskerud skikrets, Valgkomite 3 stk. Kandidater til styre er forespurt i god tid før årsmøtet.

Posted in Nyheter


Årsmøte 13. februar

Herved innkalles til årsmøte I Røykenhopp mandag 13. februar 2012 kl. 1800 i Høvikbakken. I tillegg til vanlig dagsorden skal vi denne gang ta stilling til nye lover for Røykenhopp. I henhold til vedtak på siste årsmøte ble det nedsatt et utvalg for å få et nytt lovverk på plass. Dette er nå utført. Forslaget til nytt lovverket er identisk med Idrettsforbundets mal for klubblover. Vi har foretatt nødvendige tilpasninger til vår klubb. Loven er et tungt dokument som ikke legges ut her, men fås ved henvendelse til undertegnede. Der vi har E-postadresse til medlemmer vil lovforslaget bli sendt direkte. Det er viktig at folk møter opp slik at vi kan få godkjent lovforslaget. Med et oppdatert lovverk har vi straks muligheter på søknad om økonomisk støtte fra flere hold. For eksempel Grasrotmidler.

Vel møtt!

Biørn Øyen Leder bioern.oeyen@multiconsult.no

Posted in Nyheter


Våre sponsorer

BK-Rør AS
Tlf. 908 98 795

Industrilakkering AS
Tlf. 452 12 146
tony@industrilakkering.as

Steinspruten Bilglass
Tlf. 08810
Bytt bilrute her - og støtt klubben! >>>