Blog Archives

Husk høstsamling i Høvikbakken lørdag 17.10.19

Hei alle sammen. Minner om at vi har den årlige høstsamlingen i Høvikbakken 17.10.20 kl. 10.00. Vi starter med litt kaffe og informasjon. Deretter må vi klargjøre bakkene for vinteren. I år er det mye tilvekst i unnarenn og tilløp. Det er da behov for hjelp med godt ryddeutstyr. Videre må gjerde settes opp ved bekken. Trapper og fartsavsatser må sjekkes slik at det ikke stikker opp spiker eller skruer. Dommertårn/ rennkontor trenger vask. Vår nye do må males hvis været tillater. NB! Vi kan ikke regne med å kjøre bort til bakken. Bruk skogsbilveien langs jordet og parker tvers overfor bakken. Vel møtt.

Posted in Nyheter


Høstsamling i Høvikbakken 17.10.20

Lørdag 17.10.20 tar vi den vanlige høstsamlingen i Høvikbakken. Der starter vi med kaffe og litt informasjon om dagens tilstand, planer for vinteren og litt om anleggsstatus. Deretter fortsetter vi med rydding og klargjøring av anlegget for vinteren. Kommer tilbake med litt nærmere detaljer angående dette. Vi møtes kl. 10.00. Husk å sette av litt tid den lørdagen. Med hopphilsen Biørn

Posted in Nyheter


Høstsamling i Høvikbakken 19.10.19

Minner om høstsamling i Høvikbakken lørdag 19. oktober. Vi starter kl. 1000 med generell informasjon om anlegget og hvilke planer som foreligger med tanke på modernisering og eventuell utvidelse. Kaffe blir servert. Etter informasjonen må vi gjøre noen tiltak for å klargjøre bakkene til vinteren. Da må vi renske unnarenn, trapper og tilløp for busker som har grodd opp i sommer. De som har ryddeutstyr oppfordres til å ta med dette. Hoppskoleskiene trenger glider og gjerde ved bekken må fikses. Dommertårn og varmestue må rengjøres. Det er meldt lite nedbør neste uke så det er gode muligheter for å kunne kjøre helt bort til bakken. Vi håper på godt fremmøte. Videre vil vi ønske våre venner og kollegaer i gamle Asker velkommen til å se hvordan vi har det og hva vi planlegger. Med hopphilsen fra Biørn

Posted in Nyheter


Høstsamling i Høvikbakken 19.10.19

Hei alle sammen og vel overstått sommer. Nå går det jevnt mot mer høst og vinter. I den anledning er det på tide å tenke på vår årlige høstsamling i bakken. Vi starter med litt informasjon om anleggsplanene og status. Videre er det noe jobbing som må gjøres før snøen kommer. Nærmere info om klokkeslett, kjøreforhold til bakken etc. kommer senere. Biørn

Posted in Nyheter


Høstdugnad i Høvikbakken

Hei alle sammen. Minner om høstdugnaden lørdag 10. november kl. 1000 i Høvikbakken. Ta med ryddeutstyr hvis dere har. Hvis værmeldingen slår til så anbefales det å parkere på gården. Vel møtt!

Posted in Nyheter


Høstdugnad i Høvikbakken 10.11.2018

Det er tid for å gjøre anlegget vårt klart for vinteren. Derfor må vi ta en dugnad lørdag 1o. november. Vi møtes i bakken kl. 10.00. Av ting som må gjøres er vanlig rydding av tilvekst i unnarenn og tilløp. Sjekke og eventuelt justere / reparere trapper og fartsbroer. Sette ned en kum i bekken og klargjøre for snøproduksjon. Vaske og rydde varmestue og dommertårn. Ta med solid ryddeutstyr for å renske bort tilvekst. Nærmere info om kjøreforhold etc. bort til bakken kommer senere. Hopphilsen fra Biørn

Posted in Nyheter


NB! Preppe-dugnad onsdag 13.01.16 – ta med snøskyffel!

Det har omsider kommet snø, men for å kunne starte opp hoppskolen og avvikle Røykenhopprennet 7 feb, må det en preppe-dugnad til i Høvikbakken onsdag 13/1 kl. 1800. Jordene rundt anlegget ble pløyd i høst, noe som gjør at det trengs mer snø enn det som har falt ned fra oven for å få slettet ut plogfurene på sletta. Til dette trengs det snøskyfler (skyveskuffer), slik at vi kan få flyttet mer snø inn fra sidene!

Denne jobben er helt avgjørende for å komme i gang med sesongen i Høvikbakken, så vi håper derfor på størst mulig oppslutning, både fra eksisterende medlemmer og de som har planer om å ta med barna på klubbens hoppskole i vinter!

Posted in Nyheter


Husk høstdugnad

Hei alle sammen! Minner om høstdugnad lørdag 25. På grunn av mye nedbør i det siste må vi gå fra gården så ta godt fottøy. Vi vil jobbe en økt. Så tar vi pause med litt grilling og utdeling av karusellpremier. Videre arbeid tar vi en avgjørelse på der og da. De som har ryddeutstyr bes ta med dette. Vel møtt!

Posted in Nyheter


Høstdugnad i Høvikbakken 25.10.14

Da nærmer det seg tid for høstdugnad i hoppanlegget. Det blir lørdag 25. oktober. Satser på å starte kl. 10.00. Som vanlig skal unnarenn og sletter renskes for årets tilvekst. Tilløpet i K 15 skal gjøres ferdig med bord. Dommertårn ryddes og vaskes om nødvendig. Alle trapper og fartstårn må sjekkes slik at det ikke stikker opp spiker. Gjerder ved bekken skal monteres. Det vil bli premieutdeling for vinterens Telenorkarusell samt utdeling av kretsens deltakerpremier i hopp og kombinert. Vi fyrer opp grillen slik at de som har lyst kan ta med seg noe å grille. Håper på godt vær og stort fremmøte. Hvis det ikke regner er det nå greit å kjøre helt bort til bakken. De som har motorisert ryddeutstyr bes ta med dette. Grensakser kan også være greit å ta med. Vel møtt!

Posted in Nyheter


Høstdugnaden

Det er for vått til å kjøre over jordet. Dere må gå fra gården. Selv 4-hjulstrekkere vil kjøre seg fast etter det Jon sier. Derfor er ikke veien forbi det nye uthuset klargjort for kjøring.

Posted in Nyheter


NB. Høstdugnad Høvikbakken 27 oktober 12 kl. 1000

Da er det tid for høstdugnad i Høvikbakken! Tidspunkt: lørdag 27. oktober kl. 1000. Hovedjobb er å rydde bakkene for vegetasjon, slik at det blir mulig å prepare bakkene når snøen kommer. Ta gjerne med redskaper for dette, som grenkutter, rydningssag etc! Det er ellers noen yttervegger som må rengjøres, og da er husvaskbørste med langt skaft nyttig.

Posted in Nyheter


Høstdugnad i Høvikbakkene 15.10.11

Hei alle sammen

Nå er det tid for å sette bakkene våre i stand for vinteren. Dato for dugnad er 15. oktober 2011 kl. 1000. Regn med å gå fra gården.

Følgende aktiviteter prioriteres:

1. Renske unnarenn og tilløp i alle bakker for årets tilvekst av busker etc. NB! Viktig å ta dette helt ned til bakken,

2. Gå over alle trapper, rekkverk og slå ned spiker som har kommet opp i løpet av året. Likeledes tilløp og startplattformer i K36.

3. Rydde og rengjøre varmestue, dommertårn og skistall.

4. Kontrollere bakkelys og eventuelt bytte pærer.

5. Glide hoppskoleski som står i stallen.

6. Montere bomsystem i K15.

7. Sette opp sperrenett der bakkene krysser bekken.

8. Utdeling av karusellpremier for siste sesong hopp og kombinert.

Ta med grensaks, hekksaks og gjerne motorisert ryddeutstyr.

Håper å se mange aktive foreldre og barn på dugnaden. Hvis vi er mange blir vi ferdige på en dag. Ellers må vi innkalle til en ekstra dugnad.

Biørn

Posted in Nyheter


Høstdugnad i Høvikbakken

Minner om at det skal være dugnad I Høvikbakken lørdag 30. oktober. Nærmere info kommer senere.

Posted in Nyheter


Våre sponsorer

BK-Rør AS
Tlf. 908 98 795

Industrilakkering AS
Tlf. 452 12 146
tony@industrilakkering.as

Steinspruten Bilglass
Tlf. 08810
Bytt bilrute her - og støtt klubben! >>>