Aktiviteter i Høvikbakken

Følgende aktiviteter er foreløpig planlagt I Høvikbakken:

Onsdag 5. januar kl. 1900: Rennmøte for nøkkelpersoner. Lørdag 8. januar kl. 1200: Prepping av bakker. Onsdag 12. januar kl. 1800: Hoppskolestart. Torsdag 13. januar kl. 1800-2000: Åpen trening. Fredag 14. januar kl. 1800. Prepping og pynting av bakker. Lørdag 15. januar: Røykenhopprenn. Start prøveomgang kl. 1100. Onsdag 19. januar kl. 1800: Hoppskole. Mandag 24. januar kl. 1800: Telenorkarusell. Onsdag 26. januar kl. 1800: Hoppskole. Mandag 31. januar kl. 1800-2000: Åpen bakke. Onsdag 2. februar kl. 1800: Hoppskole. Mandag 7. februar kl. 1800: Telenorkarusell. Onsdag 9. februar kl. 18oo: Hoppskole. Mandag 14. februar kl. 1800-2000 Åpen bakke. Onsdag 16. februar kl. 1800: Hoppskole. Mandag 21. februar kl. 1800-2000: Åpen bakke. Onsdag 23. februar kl. 1800: Hoppskole. Uke 9 Vinterferie.  Mandag 7. mars kl. 1800: Telenorkarusell. Onsdag 9. mars kl. 1800: Hoppskole.

Vi gjør oppmerksom på at vær og eventuelt andre arrangementer kan endre på opplegget. Hoppskoleavslutning og klubbmesterskap vil bli kunngjort senere.