Arkiv Lederens hjørne

Mai 2009

Hei alle sammen

En god vintersesong er over og en ny sesong har faktisk begynt. Snøen kom sent, men da den kom, kom det rikelig. For første gang på 15 år måtte vi skuffe snø ut av bakkene for å opprettholde profilene. Dette er jo mye bedre enn å kjøre snø til bakkene.

Vi har gjennomført hoppskole med god deltakelse. Denne startet som innendørstrening rett etter høstferien. Videre har vi gjennomført 4 morsomme Telenor karusellrenn i kombinert. Langrennstart på kulen i K15 og langrenn i sløyfer på sletta slik at alle kunne se løperne hele tiden. Dette går vi for neste år også.

Det tradisjonelle røykenhopprennet ble endelig gjennomført i vårt eget anlegg med god deltakelse i 4 bakker samt kombinert. Skiforeningens løypekjører laget en flott langrennstrase og preparerte slettene i alle bakke helt perfekt.

Flere av hopperne våre gjør det nå veldig bra på nasjonalt plan. I aldersbestemte klasser har vi løpere blant Norges aller beste både i hopp og kombinert! Følg med folkens. Her kan det være noe stort på gang!

Nå er det på tide å se fremover. Plastsesongen kommer i gang for alvor nå i mai. Da er det flere muligheter til å hoppe for alle som mestrer K15 og oppover. Vi oppfordrer alle til å prøve plasthopping, men ikke la det gå ut over andre sommeraktiviteter. Det er viktig å være allsidig. Spill fotball, løp orientering og prøv mye annet som er gøy. De nærmeste anleggene med plast er Gjerpenkollen og Vikersund.

Mange vet sikkert at vi eier 20% av hoppanlegget i Gjerpenkollen, men ikke alle. Der er vi nå sterkt inne og bidrar til å reparere K74 etter det fatale jordraset i fjor sommer. Mange fra Røykenhopp har bidratt på dugnad di siste helgene, så det er håp om å få plastbakken klar om en måneds tid. Godt jobbet folkens!

Jeg vil rette en stor takk til alle som har vært med på hoppskole og treninger i vinter. Videre må jeg takke foreldre og foresatte som kjører barna til hoppanlegget og selv bidrar med preparering etc. Sender også en stor takk til den faste preppegjengen hoppskoleinstruktører og kioskpersonalet. Uten alle dere som er nevnt her hadde vi ikke hatt noe levende hoppmiljø i Røyken og Hurum!

Da ønsker jeg alle sammen en fin sommersesong med allsidige aktiviteter.

Hoppende vårhilsen
Biørn

Jun 2007

Hei alle sammen

En blandet vintersesong er over og sommerens aktiviteter med mye plasthopping er godt i gang.

Det ble en vinter med varierende snøforhold. Allikevel klarte vi å arrangere hoppskole, men Røykenhopprennet måtte avlyses.

Vi ble tildelt arrangement av Telenorkarusellen. Denne ble også delvis amputert, men vi klarte å gjennomføre tre renn. Deltakelsen var bra når vi tar forholdene i betraktning. Etter siste renn var det premieutdeling i bakken og mye fotografering. Noen ble også intervjuet av journalist fra Røyken og Hurum Avis. Dette var stas. Stor reportasje i avisen etterpå.

Klubbmesterskapet i Høvikbakken regnet bort, men vi la det inn i den store hoppskoleavslutningen på Ringkollen. Her var det stor deltakelse fra våre hoppere.

Premieutdeling fra klubbmesterskap og hoppskole skulle vært avholdt i forbindelse med grilling i Gjerpenkollen i slutten av mai. Grunnet stort arbeidspress på en del av styrets medlemmer klarte vi ikke å gjennomføre dette. Vi forsøker å få til en samling rett etter at skolen starter etter ferien.

For øvrig har våre hoppere deltatt flittig i renn rundt i distriktet, ja noen har reist ut av vår krets for å delta i hopp og kombinert. Der gjorde de stort sett rent bord. BRA!

Så vil jeg ønske alle våre hoppere, foreldre og støtteapparat en riktig fin hoppsommer. Gjør litt andre ting også slik at dere ikke går lei. Allsidighet er viktig.

Hoppende sommerhilsen
Biørn

Des 2006

Hei alle hoppvenner

Julen nærmer seg med stormskritt og skiføret glimrer med sitt fravær. På grunn av langvarig mildvær er det heller ikke muligheter for hopping i andre bakker som har snøanlegg. Vi har gjennomført innendørstreninger siden høstferien. Jarle har som vanlig gjort en kjempeinnsats. Noen trener med Drammen Hoppteam og har vært med på innendørstreningene der.

Tradisjonell høstdugnad er gjennomført i bakkene for å ha underlaget klart til snøen kommer. På grunn av lavt fremmøte gjenstår rengjøring av varmestue og dommertårn.

Det mangler sikring ved bekken, men dette blir satt opp før hoppingen starter.

Det er fortsatt noen som ikke har levert inn utstyr eller varslet at de vil forlenge leien et år til. Dette skaper litt problemer, for vi vet ikke hva vi har av disponibelt utlånsutstyr. Alle som har utleieski og eller annet utstyr bes ta kontakt med Biørn rett over nyttår slik at dett blir ajourtført.

Når snøen har lagt seg og bakkene er klare satser vi på følgende åpningstider i bakken.

Hver mandag og torsdag fra kl 1800 til 2030. Fri trening uten fast instruktør.

Hoppskolen vil som vanlig være på onsdager fra kl. 1800. Hvis snøen uteblir kan det være aktuelt å flytte hoppskolen til Gjerpenkollen.

For de eldste (over 12 år) er det trening med Drammen Hoppteam i Gjerpenkollen.

Nytt av året er Telenorkarusell. Dette er et arrangement beregnet på de yngste og går over flere uker med til sammen 5 kveldsrenn. Røykenhopp er blitt tildelt lokalt arrangement og vi vil primært arrangere disse på mandager. Nærmere informasjon kommer rett over nyttår.

Husk at vi skal arrangere hopp og kombinertrenn den 11. februar. Sett av dagen nå slik at det ikke oppstår kollisjon med andre arrangementer.

Så benytter jeg anledningen til å ønske alle sammen en RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT HOPPÅR.

Hoppende julehilsen
Biørn

Des 2005

Hei alle hoppvenner

Julen nærmer sg med stormskritt og skiføret her i lavlendet er av blandet kvalitet. Vi har fortsatt ikke nok snø i Høvikbakkene til å preparere, men det er muligheter for å hoppe i Gjerpenkollen, Vikersund og Ringkollen.

I høst har vi videreført en del arbeider i den nye skolebakken. Gelender er bygget på gangbroa og sikkerhetsgjerde er satt opp mot skråningen ved varmestua.

Det mangler fortsatt sikring ved bekken, men dette kommer før hoppingen starter.

Det er fortsatt noen som ikke har levert inn utstyr eller varslet at de vil forlenge leien et år til. Dette skaper litt problemer, for vi vet ikke hva vi har av disponibelt utlånsutstyr. I den forbindelse ka nevnes at vi har gått til innkjøp av mange par nye hoppstøvler slik at det skal bli lettere å finne et par som er brukbare. Støvlene skal nummereres før de settes ut til låns.

Innendørstreningen har hatt god oppslutning i høst og Jarle har gjort en kjempejobb som trener.

Når snøen har lagt seg og bakkene er klare satser vi på følgende åpningstider i bakken.

Hver mandag og torsdag fra kl 1800 til 2030. Fri trening uten fast instruktør. Hoppskolen vil som vanlig være på onsdager fra kl. 1800. Hvis snøen uteblir kan det være aktuelt å flytte hoppskolen til Gjerpenkollen. For de eldste (over 12 år) er det trening med Drammen Hoppteam i Gjerpenkollen.

Husk at vi skal arrangere hopp og kombinertrenn den 22. januar. Sett av dagen nå slik at det ikke oppstår kollisjon med andre arrangementer.

Så benytter jeg anledningen til å ønske alle sammen en RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT HOPPÅR.

Hoppende julehilsen
Biørn

Mai 2005

Hei alle hoppvenner

En sesong med begredelige snøforhold er over og plastsesongen står for døren. Det har vel aldri vært hoppet mindre i Høvikbakkene enn i vinter. Noen få hopp ble registrert i K15 før jul. Ellers ingen aktivitet.

Etter en slik vinter settes tankene om et snøproduksjonsanlegg i gang på nytt. Vi vet det er lang vei å gå før et slikt anlegg kan være på plass, men styret har snakket om dette og undertegnede vil begynne med noen samtaler med grunneier.

Løpere fra Røykenhopp har til tross for manglende snø deltatt flittig på trening og renn både i vår krets og i nabokretsene. Vikersund har vært redningen for mange denne sesongen. Likeledes har det vært fine forhold i Breimyrbakkene ved Holmestrand. I Akershus har Kirkebybakkene i Lommedalen vært i drift det meste av vinteren.

Vi har hatt løpere med i senior NM. Her må spesielt nevnes Ole Kristians flotte 4. plass i normalbakken. Gratulerer.

Rett etter påske ble det avholdt årsmøte med derpå følgende foreldremøte. Litt dårlig fremmøte, men de som kom viste stort engasjement. Dette lover godt for fremtiden. Vi er helt avhengig av foreldre som engasjerer seg. Vårt nye styre viser også at vi nå får inn yngre krefter. (styresammensetning er lagt ut for seg) Sender samtidig en stor takk for innsatsen til de styremedlemmer som nå valgte å gå ut av styret. Alfred og Espen, dere har gjort en kjempeinnsats som vi alle har hatt glede av i flere år!

Økonomien vår viser en bedring. Dette skyldes i stor grad at vi leier ut ski i stedet for å låne ut. På denne måten blir vi stand til å vedlikeholde og fornye utstyr etter hvert som det  slites.

For å holde kontakten etter at snøen er borte planlegger vi en sommerhoppdag 04. juni i Vikersund hoppsenter. Her skal vi leke, grille og hoppe på plast. Hold av dagen og se egen orientering på hjemmesiden.

Alle som har leiet ski kan beholde disse ut over sommeren med tanke på plasthopping. NB! Skiene må vokses ofte når det hoppes på plast.

Jeg takker alle for en flott innsats under dårlige forhold og minner om at det er mulig å hoppe på plast i Gjerpenkollen og Vikersund.

Biørn Øyen
Leder

Des 2004

Hei alle hoppvenner

Julen nærmer sg med stormskritt og skiføret her i lavlendet uteblir. Dette er dessverre blitt vanlig, men vi er optimister for vinteren allikevel.
I høst har det foregått mye i bakkene våre. Vi har bygget en helt ny skolebakke. Der gjenstår det litt justeringer og nøyaktig plassering av hoppet. Dette blir en flott 7 meters bakke hvor vi tror ungene vil trives. Her vil det bli tid til å komme ned i sittestilling før man er på hoppkanten og følelsen av å sveve på ski blir en helt annen for de minste.

Adkomsten til den nye bakken og 15 meter’n er også bygget om. Nå skal alle gå opp trappen til de store bakkene og på en ny bro rett over til de to småbakkene. Dette blir tryggere for løperne og vi kan avvikle flere hopp i løpet av en kveld.
Fortsatt gjenstår noe dugnadsarbeid på den nye gangbrua samt hovedrengjøring i varmestue og dommertårn. Dette må vi få gjort før hoppskolen starter. Sletta over bekken må også sikres slik at ingen havner i vannet.

Det er fortsatt noen som ikke har levert inn utstyr eller varslet at de vil forlenge leien et år til. Dette skaper litt problemer, for vi vet ikke hva vi har av disponibelt utlånsutstyr.

Innendørstreningen hadde liten oppslutning i høst. Sen klarering av gymsal må ta noe av skylden for dette. Neste høst skal vi være ute i god tid med reservering av treningstid.

Når snøen har lagt seg og bakkene er klare satser vi på følgende åpningstider i bakken.
Hver mandag og torsdag fra kl 1800 til 2030. Fri trening uten fast instruktør.
Hoppskolen vil som vanlig være på onsdager fra kl. 1800.
For de eldste (over 12 år) er det trening med Drammen Hoppteam i Gjerpenkollen.

Så benytter jeg anledningen til å ønske alle sammen en RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT HOPPÅR.

Hoppende julehilsen
Biørn

Sep 2004

Hei og hopp!

Ja, så er en ny sesong i gang. Mange har benyttet sommeren til trening på plast og er aktivt med i de renn som for tiden arrangeres for de yngste. Nytt av året er plastcupen som har foregått i bakker på Rælingen, i Tomter og avsluttes nå i Vikersund. Røykenhopp har hatt deltakere i alle renn og det er flott.

I Høvikbakken er det mye som skal gjøres i høst. Hovedprosjektet blir å bygge ny og mye bedre hoppskolebakke for de minste. Dette skal bli en skikkelig K5 eller kanskje K7. Bakken skal ligge mellom varmestua og K15. For å få til dette må vi vri litt på K15. Med en slik ombygging håper vi at det skal kunne hoppes trygt i begge bakker samtidig. Jerntrappen fjernes og ny adkomst vil bli via hovedtrappen til dommertårnet og en ny gangbro bort til den nye bakken. En av fordelene med den nye plasseringen er at en slipper å krysse K15 på sine vandringer mellom bakke og varmestue. Det vil også bli tryggere for hoppere i K15 å gå tilbake til bakken etter stopp på sletta. Rørene i bekken blir forlenget slik at passasjen over bekken blir bredere. Disse arbeidene har vi fått proff hjelp med gravemaskin til å utføre.

Høstdugnaden legges til samme dag som ombyggen skal foregå. Dette blir lørdag 2. oktober kl. 1000. Det er fordel med en del folk som kan bistå med snekring av ny gangbro og rydde unnarenn og sletter for gress og småkjerr. Utrolig hvordan det vokser til i løpet av en sommer. Det gjenstår også noe snekring på fartsbroa i K36. Blir været brukbart er det behov for beising av bygninger.

Den tradisjonelle dugnadsfrokosten blir utført med en liten vri. Ta med egen frokostmatpakke og så spiser vi sammen. Se også eget skriv for dugnaden.

Senere i høst vil vi ha en egen skidugnad. Da skal alle utleide ski, støvler etc. leveres tilbake. Utstyret skal etterses og skiene vokses for vinterbruk. Dato for dette vil bli kunngjort senere.

Det vil også bli innendørstrening utover høsten. Tid og sted blir kunngjort senere.

Da ønsker jeg alle hoppere, foreldre og ledere velkommen til en ny sesong. Håper på tidlig snø og stor aktivitet i vårt kjære bakkeanlegg.

Hoppende høsthilsen fra
Biørn

Jun 2004

Hei og hopp alle sammen

Noen tanker før sommerferien.

Sesongen nærmer seg slutt. Etter 1. juli er det ny sesong på gang og mange muligheter for våre entusiastiske rekrutter med foreldre. For Røykenhopp har dette vært en utrolig fin sesong. Hoppskole med rekordstor deltakelse, vellykket renn i februar, hoppskoleavslutning og klubbmesterskap på Ringkollen rett før snøen forsvant. Hele  tiden har det vært stor iver og mange glade hopperfjes.

Vi har vært flinke til å delta i andres renn både i og utenfor kretsen. Dette er blitt lagt merke til, og jeg har fått positive tilbakemeldinger fra arrangørene. Fordi vi stiller hos dem, synes de også at det er gøy å komme til oss.

Ordningen med utleie av utstyr har funket bra, men vi registrerte at selve hoppskolen ble noe hemmet av dette. Vi hadde stadig for lite utstyr tilgjengelig. Dette må skjerpes inn neste sesong. Med så mange deltakere trenger vi alt tilgjengelig utstyr.

Lørdag den 12. juni gjennomførte vi en vellykket sommersamling i Vikersund med hopping og grilling i fantastisk sommervær. Til stor glede for alle ble det foretatt en høytidelig utdeling av hoppskolediplomer og premiering for klubbmesterskapet. Dagen ble avsluttet med «voksenfest» på seilerhytta i Sætre. Også den meget vellykket. Enda flere burde ha funnet veien dit. En STOR takk til Anne Lise som var primus motor for dette arrangementet.

Det er kommet invitasjon til diverse hoppskoler og renn i sommer og til høsten. Håper flest mulig finner noe de vil være med på her. Slike sommerskiskoler kan anbefales på det varmeste. Ungene har det gøy og de får fin veiledning i hoppteknikk.

De som har leiet utstyr kan beholde dette for hopping på plast utover sommeren. Innlevering vil bli i forbindelse med høstdugnaden. Husk å smelte inn rikelig med voks før hopping på plast. Sikling etterpå er ikke nødvendig.

Til slutt vil jeg ønske alle små og store hoppentusiaster en riktig god hoppsommer. Vær allsidige og gjør mye forskjellig. Det er viktig med avvekslinger.

Hopphilsen
Biørn

Mar 2004

Hei alle hoppvenner

En kjempeflott sesong nærmer seg avslutning. Vi har hatt utrolig stor aktivitet i Høvikbakken med tidenes hoppskole. (se egen artikkel)

Siden sist har vi avviklet et vellykket hopp- og kombinertrenn. Værguder og alt var for en gangs skyld på vår side. Sekretariatet slet litt med et nytt program, men alt løste seg til alles tilfredshet. Løpere fra Røykenhopp har deltatt flittig på renn i vår krets og i nabokretsene. Førstkommende helg er det stor felles hoppskoleavslutning på Ringkollen. Vi legger vårt eget klubbmesterskap inn i dette rennet da våren kom litt brått Høvikbakken. Håper på stor deltakelse fra våre løpere.

Vi har hatt løpere med i både jr. NM og senior NM. Ingen topplasseringer i år, men gutta gjorde en god innsats.

Sist mandag ble det avholdt årsmøte med derpå følgende foreldremøte. Gledelig mange møtte opp og viste et stort engasjement. Dette lover godt for fremtiden. Vi er helt avhengig av foreldre som engasjerer seg. Vårt nye styre viser også at vi nå får inn yngre krefter (styresammensetninger lagt ut for seg). Sender samtidig en stor takk for innsatsen til de styremedlemmer som nå valgte å gå ut av styret. Jorun og Trine, dere har gjort en kjempeinnsats som vi alle har hatt glede av i flere år!

Økonomien vår viser en viss bedring. Dette skyldes i stor grad at vi leier ut ski i stedet for å låne ut. På denne måten blir vi stand til å vedlikeholde og fornye utstyr etter hvert som det  slites.

Det er satt ned et par nye grupper som skal ta seg av kioskdriften, annonsesalg og PR.

For å holde kontakten etter at snøen er borte planlegger vi en sommerhoppdag 12. juni i Vikersund hoppsenter. Her skal vi leke, grille og hoppe på plast. Hold av dagen. Alle som har leiet ski kan beholde disse ut over sommeren med tanke på plasthopping. NB! Skiene må vokses ofte når det hoppes på plast.

Jeg takker alle for en flott vintersesong og minner om at det er mulig å hoppe på plast i Gjerpenkollen og Vikersund til sommeren.

Biørn Øyen
Leder

Feb 2004

Hei alle hoppvenner!

Nå er vi midt i en hektisk og morsom sesong. Værgudene har smilt til oss og gitt oss mye snø. Det er stor aktivitet i Høvikbakkene tre til fire ganger i uka.

Hoppskolen (hver onsdag kl. 1800) er i gang med snart 70 registrerte hopprekrutter. Kjemperekord! Sigurdeffekten er stor i kretsen vår. Mandag og torsdag er også muligheter for hopping i bakkene når værgudene tillater, men det er ingen regel at det er lys i bakkene disse kveldene.

Våre minste hoppere deltar aktivt i renn over hele kretsen både i hopp og kombinert. De eldste reiser land og strand rundt. Vi hadde tre hoppere med i NM stor bakke i Holmenkollen. Vanskelige forhold gikk i våre hopperes disfavør, men vi er på hoppkartet der også!

Forberedelser til vårt eget renn 15. februar er i full gang. Vi skal ha hopp og kombinert som i fjor. Nøkkelpersoner er tatt ut til hovedaktivitetene og ligger på hjemmesidene. Vi trenger flere frivillige, så meld dere til Alfred eller Biørn. Alternativt til aktivitetsansvarlig. Mangler: Lengdeskrivere 2 stk., lengdemålere, langrennstartere 2 stk., målpasseringsskrivere 2 stk., løypeanvisere 2-3 stk., startnummerinnsamling og kioskpersonell.

Etter rennet vil vi komme tilbake med datoer for hoppskoleavslutning / klubbmesterskap og årsmøte.

Et lite hjertesukk til slutt. Mange har leiet utstyr for vinteren. Betingelsene her er blant annet at utstyret MÅ være tilgjengelig for hoppskolen hver onsdag. Sist hoppskole ble et problem da mye utleid utstyr ikke var disponibelt. Dere som har leiet utstyr, sørg for at utstyret er disponibelt på hoppskolen.

Biørn Øyen
Leder

Des 2003

Informasjon fra ledelsen

Hei alle hoppvenner

Aller først må jeg gratulere oss selv med fine oppegående hjemmesider. Disse har vært i sving siden sist sommer og blir stadig besøkt.

En fin sommer og bra høstsesong er over og vi venter på snø i bakkene våre. Tiden har vært benyttet flittig. Noen av de yngste har vært i Gjerpenkollen og hoppet på plast. Noen var også med i plastrennet i Vikersund i høst. Kjempebra!

Det eldre gutta er med i sine respektive team og trener flittig. Ole Kristian Strøm har på grunn av jobbsituasjonen valgt å trene sammen med Kollenhopp i år. Han trives der og gjør det godt for tiden. Kjempefin innsats i Vikersund sist helg.

Vi har gjennomført innendørstrening på Frydenlund skole i hele høst. Jarle har vært en glimrende trener og fremmøte har vært overveldende. Det er mange år siden vi har registrert 25 deltakere på innendørstreningen.

I Høvikbakken har vi gjennomført den årlige stordugnaden med frokost og etterfølgende rydding av bakker samt vask av dommertårn og varmestue. I tillegg har det vært to dugnader med preparering av ski. Som vel de fleste har fått med seg fikk vi en sponsorgave fra Bernt Espen Kolsrud på 11 par nye ski til hoppskolen i sommer. Takket være stor innsats av Alfred Strøm har Rottefella sponset oss med 11 par bindinger til skiene. Støvler er kjøpt inn for penger vi tidligere har mottatt av Røyken Idrettsråd til kjøp av skiutstyr. I tillegg har hoppkomiteen gitt et par ski med bindinger til hver av de klubbene som arrangerte hoppskole sist vinter.

Som resultat av at vi nå har fått mye nytt og dyrt utstyr vil vi endre praksis for utlån av ski.Det blir anledning til å leie ski for bruk til renn og egentrening. Leie for en sesong er av styret satt til kr. 500,-. I tillegg skal det betales et depositum på kr. 500,-.

Utlån til hoppskolen og kveldstrening i Høvikbakken / Gjerpenkollen er fortsatt gratis.

De fleste aktuelle renn kommende sesong er lagt inn på hjemmesiden. Første renn er på Ringkollen i romjulen hvis det kommer nok snø. Der vil det bli hoppet i alle bakkestørrelser.

Påmeldinger til renn gjøres til Kai Ove Tømmerås. Han ønsker fortrinnsvis påmelding via mail. All info om dette skal finnes på hjemmesidene.

Jeg ber alle om å holde av søndag den 15.02.04. Da skal vi arrangere hopp og kombinertrenn i Høvikbakken. Vi fikk mye skryt etter siste renn og må følge opp suksessen.

Ti slutt vil jeg ønske alle medlemmer og lesere av hjemmesidene våre en riktig god jul og et godt nytt hoppår.

Biørn Øyen
Leder