For at betaling av kontingent skal godkjennes av datasystemet som vi har måttet gå over til (og således føre til et gyldig medlemskap), må betaling enten skje online på Minidrett.no, eller ved betaling med KID-nummeret på fakturaen. For familiemedlemskap sender systemet …

NB. Kontingent MÅ betales online eller med KID! Les mer »

Høvikbakken ligger ved Høvik gård i Båtstø i Røyken kommune. Anlegget er et vinteranlegg (ikke plastbakker m.a.o.), og består av bakkestørrelsene K7, K15, K26 og K36.

Røykenhopps «kjernevirksomhet» er å rekruttere jenter og gutter til hoppsporten. Vi arrangerer derfor hoppskole hver vinter når snøforholdene tillater det. Mer informasjon finnes på siden Hoppskole.

Hoppskolen vår er og har alltid vært gratis, men alle aktive utøvere i Røykenhopp, inkludert deltagere på hoppskolen, samt personer med funksjoner som styremedlem, oppmann, trener el.l., må være medlemmer av klubben. Med medlemskap er barn under 13 år dekket …

Medlemskap Les mer »

Utøvere som er under 13 år og er medlemmer av klubben er dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring. Når man har fylt 13 år, forsikres man gjennom en individuell skiforsikring (lisens).