Medlemskap

Hoppskolen vår er og har alltid vært gratis, men alle aktive utøvere i Røykenhopp, inkludert deltagere på hoppskolen, samt personer med funksjoner som styremedlem, oppmann, trener el.l., må være medlemmer av klubben. Med medlemskap er barn under 13 år dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring, og man kan delta i terminfestede renn.

Innmelding gjøres gjennom Minidrett.no. Innrtil 2023 kunne dette også ordnes av kassereren, men Idrettsforbundet finner stadig på nye byråkratiske forordninger og krav, og har nå fratatt kasserere og medlemsansvarlige muligheten til å registrere nye medlemmer. Man må derfor melde seg inn selv på nettet.

Vi blir glade når det tegnes familiemedlemskap, ettersom medlemstallet i noen sammenhenger har en viss betydning. Har man to eller flere barn som deltar i aktivitetene våre, er dette da også naturlig, fremfor å ha flere enkeltmedlemskap. Ved familiemedlemskap er det fint om dere tar med alle personene i husstanden (men vær obs på at det er et krav fra forbundet at alle i et familiemedlemskap tilhører samme husstand). Hvert enkelt medlem må da legges inn på Minidrett.no, og her kan man også spesifisere familiemedlemskap. Om man får problemer med dette, eller at noen meldes inn i etterkant, kan imidlertid kassereren gå inn i systemet og slå sammen familiemedlemmer. Hvis man utvider fra enkeltmedlemskap til familiemedlemskap, faktureres kun differansen mellom de to typene.

Kontingent For
Aktivt enkelt-medlem kr 200,- Aktive utøvere, og personer med oppgaver for klubben.
Familie kr 400,- Samlekontingent for hele familien, uansett aktive og / eller ikke-aktive medlemmer. Gjelder kun familiemedlemmer med samme adresse.
Ikke-aktivt enkelt-medlem kr 100,- For de som ønsker å støtte klubben og sporten som enkeltperson.

Aktive utøvere som har fylt 13 år må ha skilisens (forsikring) for å delta i renn. Informasjon om dette finnes her.