Medlemskap

Alle aktive utøvere i Røykenhopp, inkludert deltagere på hoppskolen, samt personer med funksjoner som styremedlem, oppmann, trener el.l.,  være medlemmer av klubben. Med medlemskap er man dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring (under 13 år), og man kan delta i terminfestede renn. Man kan melde seg inn gjennom Minidrett.no, eller ved å kontakte kassereren. Se denne meldingen for nærmere detaljer.

Kontingent For
Aktivt enkelt-medlem kr 200,- Aktive utøvere, og personer med faste oppgaver for klubben.
Familie kr 400,- Samlekontingent for hele familien, uansett aktive og / eller ikke-aktive medlemmer. Gjelder kun familiemedlemmer med samme adresse.
Ikke-aktivt enkelt-medlem kr 100,- For de som ønsker å støtte klubben og sporten som enkeltperson.

Aktive utøvere som har fylt 13 år må ha skilisens (forsikring) for å delta i renn. Informasjon om dette finnes her.