Forsikring / Skilisens

Utøvere som er under 13 år og er medlemmer av klubben er dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring. Når man har fylt 13 år, forsikres man gjennom en individuell skiforsikring (lisens). Informasjon om dette finnes på denne siden hos Skiforbundet. Forøvrig er medlemskap i klubb, samt lisens fra man fyller 13 år, påkrevet for å delta i terminfestede renn i Norge. Kontakt gjerne kasserer for eventuelle spørsmål om medlemskap eller skilisens!