Kontakt

Røykenhopp kan kontaktes ved å benytte kontaktskjemaet, eller pr. e-post/telefon til noen i styret.

Røykenhopps styre 2015

Leder Biørn Øyen
Nestleder Fredrik Berger
Sekretær Carl-Erik Branting
Kasserer / lisensansvarlig Geir A. Granviken
Styremedlem Truls Biørn Thue
Styremedlem Wenche Hartz
Styremedlem Kristian Berg
Varamedlem Egil Lunde

Epost-/telefon-liste Styret >>