Høstdugnad i Høvikbakkene 15.10.11

Hei alle sammen

Nå er det tid for å sette bakkene våre i stand for vinteren. Dato for dugnad er 15. oktober 2011 kl. 1000. Regn med å gå fra gården.

Følgende aktiviteter prioriteres:

1. Renske unnarenn og tilløp i alle bakker for årets tilvekst av busker etc. NB! Viktig å ta dette helt ned til bakken,

2. Gå over alle trapper, rekkverk og slå ned spiker som har kommet opp i løpet av året. Likeledes tilløp og startplattformer i K36.

3. Rydde og rengjøre varmestue, dommertårn og skistall.

4. Kontrollere bakkelys og eventuelt bytte pærer.

5. Glide hoppskoleski som står i stallen.

6. Montere bomsystem i K15.

7. Sette opp sperrenett der bakkene krysser bekken.

8. Utdeling av karusellpremier for siste sesong hopp og kombinert.

Ta med grensaks, hekksaks og gjerne motorisert ryddeutstyr.

Håper å se mange aktive foreldre og barn på dugnaden. Hvis vi er mange blir vi ferdige på en dag. Ellers må vi innkalle til en ekstra dugnad.

Biørn