Åpningsdager i Gjerpenkollen

Gjerpenkollen er åpen lørdager og søndager fra 10.00 til 14.00. Tirsdager og torsdager fra kl. 18.00. Gratis hopping i de to minste bakkene.