Årsmøte 13. februar

Herved innkalles til årsmøte I Røykenhopp mandag 13. februar 2012 kl. 1800 i Høvikbakken. I tillegg til vanlig dagsorden skal vi denne gang ta stilling til nye lover for Røykenhopp. I henhold til vedtak på siste årsmøte ble det nedsatt et utvalg for å få et nytt lovverk på plass. Dette er nå utført. Forslaget til nytt lovverket er identisk med Idrettsforbundets mal for klubblover. Vi har foretatt nødvendige tilpasninger til vår klubb. Loven er et tungt dokument som ikke legges ut her, men fås ved henvendelse til undertegnede. Der vi har E-postadresse til medlemmer vil lovforslaget bli sendt direkte. Det er viktig at folk møter opp slik at vi kan få godkjent lovforslaget. Med et oppdatert lovverk har vi straks muligheter på søknad om økonomisk støtte fra flere hold. For eksempel Grasrotmidler.

Vel møtt!

Biørn Øyen Leder bioern.oeyen@multiconsult.no