Brattlirennet 11 feb 12

For de som synes det blir for snaut med bare ett hopprenn i helgen, så kan man dra til Larvik på lørdag, som er dagen før Røykenhopprennet! Nanset IF inviterer da til renn i K12 og K30. Se renninnbydelse for nærmere info og kart.