FW: Kretssamling hopp i Gjerpenkollen 30. mai for Buskerud og Telemark/Vestfold

Til: Hopp- og kombinertklubber i Buskerud Skikrets og Hopp- og kombinertklubber i Telemark og Vestfold Skikrets. Buskerud Skikrets og Gjerpenkollen hoppklubb i samarbeid med Flying Team Vikersund inviterer til åpen samling i Gjerpenkollen lørdag 30. mai. Link til info og innbydelse: http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/kretssamling-hopp-i-gjerpenkollen-30-mai/ Med vennlig hilsen Liv Høgli administrasjonssjef Tlf: +47 32 01 61 41 Mob: +47 419 26379 liv.hogli@skiforbundet.noliv.hogli@skiforbundet.no> buskerud@skiforbundet.nobuskerud@skiforbundet.no> Buskerud Skikrets www.skiforbundet.no/buskerud [nsf_kretslogo_01_buskerud]