Juni 2012 – Snart sommerferie

Hei alle sammen. Da nærmer vi oss sommerferie og en liten oppsummering av siste halvår. Røykenhopp har hatt en eventyrlig vintersesong. Fine snøforhold og stabil kulde helt frem til påske. Hoppskolen hadde jevnt godt besøk med snitt i overkant av 20 hver gang. Telenorkarusellen hadde rekordmange deltakere og over halvparten deltok i kombinertcross. Røykenhopprennet hadde god deltakelse både i hopp og kombinert. I vinter benyttet vi ikke K36, og det påvirket nok deltakelsen noe. K26 har derimot blitt benyttet flittig og alle skryter av det nye flotte tilløpet. Planen er å ha tilsvarende tilløp i K36, K15 og K7 til neste vinter. I klubbmesterskapet var det også meget god deltakelse og vi fikk nye bakkerekorder i K26. Rebecca Eggen hoppet 25 m som er ny rekord for jenter. Casper Branting satte ny rekord for gutter med 27,5 m. Bakkene har vært kjempefint preparert i hele vinter. Alltid nysloddet til hoppskole og trening. Stor takk til Egil for dette. I kretsens store samling i Gjerpenkollen i månedsskiftet mai-juni hadde vi god deltakelse i alle aldersgrupper og bakker. Da ønsker jeg alle store og små hoppere og hoppvenner en riktig god sommer. Det har vært gøy å være leder med en så fin gjeng med barn og foreldre! Til slutt minner jeg om at det det blir avholdt hoppskole på plast i Vikersund til høsten. Den blir fort fulltegnet så vær tidlig ute med påmelding når invitasjonen kommer.