Hoppskole Vikersund

Hei alle sammen og vel overstått ferie for de fleste. Ha fått melding om at det fortsatt er plasser på hoppskolen, så meld på. Røykenhopp har tidligere vært klubben med flest deltakere!