Hopptreff Trollbakken og Sandrip 24-og 25 september

Her er det muligheter for ungdommene til et hopptreff.
Til hoppklubbene:
Fra: Petter Furseth <Petter.Furseth@skiforbundet.no<mailto:Petter.Furseth@skiforbundet.no>> Sendt: mandag 15. august 2022 11:13 Til: Norges Skiforbund Skikrets <Norges.Skiforbund.Skikrets@skiforbundet.no<mailto:Norges.Skiforbund.Skikrets@skiforbundet.no>> Kopi: Tore Øvregård <Tore.Ovregard@skiforbundet.no<mailto:Tore.Ovregard@skiforbundet.no>>; Ståle Villumstad <stale.villumstad@skiforbundet.no<mailto:stale.villumstad@skiforbundet.no>> Emne: Hopptreff Trollbakken og Sandrip 24-og 25 september
Velkommen til hopptreff på Evje og i Sandrip 😊 Vi håper å se mange av hopperne 13-16 år fra hele hoppnorge.
www.skiforbundet.no/ars/nyhetsarkiv/?npid=146268&page=Hopptreff<eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.skiforbundet.no%2Fars%2Fnyhetsarkiv%2F%3Fnpid%3D146268%26page%3DHopptreff&data=05%7C01%7CLiv.Hogli%40skiforbundet.no%7C9ca645efb73e4931…>
www.facebook.com/ars.skikrets<eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fars.skikrets&data=05%7C01%7CLiv.Hogli%40skiforbundet.no%7C9ca645efb73e493174b408da7e9e66ed%7Cac53d2841e6e43e598758622312…>
Med vennlig hilsen
Petter Furseth Adm.sjef Mob: +47 41900118 Epost: petter.furseth@skiforbundet.no<mailto:petter.furseth@skiforbundet.no> Nettside: www.skiforbundet.no/ars<eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.skiforbundet.no%2Fars&data=05%7C01%7CLiv.Hogli%40skiforbundet.no%7C9ca645efb73e493174b408da7e9e66ed%7Cac53d2841e6e43e598758622312b8a83%7…>