Høstdugnaden flyttet

Grunnet kollisjon med annet arrangement flyttes høstdugnaden til lørdag 26. oktober. For øvrig som tidligere omtalt. Mer info kommer senere.