Høstdugnaden lørdag 26.10.13

Da nærmer det seg høstens store begivenhet i Høvikbakken, dugnad. Vi starter lørdag 26 kl. 1000. Jordene er pløyd i år så vi må gå fra gården. Hovedjobben er den vanlige ryddingen i bakkene. De som har motorisert ryddeutstyr tar dette med. Grensakser kan også være greit. Skistallen må ryddes og vi ønsker å smøre hoppskoleskiene. Bindinger på gamle ski som kastes skal demonteres og lagres. Dommertårn / sekretariat må vaskes. Grop i unnarenn ved målertrapp må utbedres. Gjerder ved bekken settes opp. Vi fyrer opp grillen. Ta med det dere vil grille. Vel møtt alle sammen. Biørn