Husk renn i Gjerpenkollen

Søndag 4. mars er det hopprenn i Gjerpenkollen. Dette er siste søndag i vinterferien, men da kan jo det være en fin ferieavslutning. Rennet har fått litt lite omtale og mange har ikke fått med seg dette rennet. Vi anbefaler flest mulig å melde seg på til renn i et av Norges fineste rekrutteringsanlegg. Påmelding gjøres til Ole Martin Nordskaug 3037 Drammen. E-post: olemartinnordskaug@hotmail.com. Meld dere på! Hopprenn er gøy!

Biørn