Innkalling Årsmøte 2016

Røykenhopp avholder årsmøte i Høvikbakken 09.03.2016 kl. 1800. Vanlig agenda. Valgkomiteen orienteres i eget skriv.