Oppdatert: Kontingent / Medlemskap / Inn- og utmelding

Enten har ikke kassereren fulgt med i timen, eller så har kommunikasjonen sviktet litt internt i klubben, eller mellom oss og skikretsen. Men da har vi i hvert fall fått oppklart at kretsen sponser medlemskap for hoppskoledeltagerne denne sesongen. Og da løser vi det på følgende måte:

Man må fortsatt melde seg inn i Idrettsforbundets medlemssystem via Minidrett.no. Det vil bli generert en faktura for kontingent, men den lar dere være å betale. Kasserer har oversikt over utsendte fakturaer, og vil betale disse fra klubbkontoen – med angjeldende KID-nr. Da vil gyldig medlemskap blir registrert, og man er dekket av den kollektive skadeforsikringen. For de som allerede har betalt medlemskap for hoppskoledeltagere i år refunderer vi kontingenten. Men da trenger kasserer et kontonummer eller et Vipps-nr., ettersom vi ikke har mulighet for se disse detaljene i forbundets betalingssystem. Send en melding til ggranvik krøllalfa online.no, eller tlf. 900 58 047!

Merk at sponsingen gjelder hoppskoledeltagere. Om man ønsker familiemedlemskap, hvor ikke alle medlemmene er aktive hoppskoledeltagere, så dekker vi differansen mellom aktivt enkeltmedlemskap og familiemedlemskap (200 kr). Har man to hoppere i familien, blir det imidlertid ikke noe å betale.

Innholdet ellers i den opprinnelige teksten er fortsatt gyldig:

Vi sender nå ut betalingspåminnelser til de som ikke har betalt medlemskontingent for 2024. Vi opererer dog ikke med purregebyrer, inkasso eller lignende. 🙂 Det er viktig at alle hoppskoledeltagere og aktive har medlemskap, da barn under 12 år da er dekket av Idrettsforbundets kollektive skadeforsikring. Nå er det er sikkert noen av dere det ikke lenger er aktuelt for med medlemskap, men så lenge man står oppført i registeret, blir det sendt ut betalingskrav. Vi ber derfor de det gjelder om å melde seg ut, enten gjennom Minidrett.no, eller ved å gi beskjed til kasserer (kontaktinfo finnes på fakturaen). Eller, om man fortsatt ønsker å støtte Røykenhopp – endre til støttemedlemskap! Gi i så fall beskjed til kasserer – da slettes opprinnelig faktura, og ny på kr. 100 sendes ut i stedet.

Når det gjelder nye medlemmer, så har desverre Idrettsforbundet i sin visdom stengt muligheten for kasserere og medlemsansvarlige til å registrere nye medlemmer. Man må derfor registrere seg selv eller av foresatte på Minidrett.no. Ved familiemedlemskap må hvert enkelt familiemedlem registreres. Nå er det visstnok noen som har hatt problemer med å lage familiemedlemskap. Men hvis dere registrerer hvert medlem i systemet, så kan kasserer fikse akkurat det, og slå sammen familiene. Vi vil gjerne ha med alle familiemedlemmene (som bor på samme adresse) i så fall. Av nyinnmeldinger vet jeg at noen av dere har ytret ønske om familiemedlemskap, men hvor kun den/de aktive hoppskoledeltagerne har blitt registrert. Det hadde derfor vært fint om dere kunne gjøre som anvist!

Med vennlig hilsen Kassereren