Mini-VM hopp i Vikersund 13. mars

Hei, Her er noe spennende og gøy for våre yngste hoppere.
From: Liv Høgli <Liv.Hogli@skiforbundet.no> Sent: søndag 20. februar 2022 20:52 To: Buskerud skikrets <buskerud@skiforbundet.no> Subject: Mini-VM hopp i Vikersund 13. mars
Til hoppklubbene:
Se info Mini -VM: Mini-VM hopp i Vikersund 13. mars (skiforbundet.no)<www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/2022/2/mini-vm-i-vikersund-13.-mars/>

Med vennlig hilsen
Liv Høgli administrasjonssjef
Tlf: +47 32 01 61 41 Mob: +47 419 26379 liv.hogli@skiforbundet.no<mailto:liv.hogli@skiforbundet.no> buskerud@skiforbundet.no<mailto:buskerud@skiforbundet.no>
Buskerud Skikrets www.skiforbundet.no/buskerud<www.skiforbundet.no/buskerud>
[nsf_kretslogo_01_buskerud]