Rekrutt-trening hopp i Vikersund 15. november

From: Liv Høgli [mailto:Liv.Hogli@skiforbundet.no] Sent: 6. november 2017 10:39 To: Buskerud skikrets <buskerud@skiforbundet.no> Subject: Rekrutt-trening hopp i Vikersund 15. november
Til hopp- og kombinertklubbene:
Flying Team Vikersund inviterer alle ivrige rekrutthoppere i kretsen til sosial treningskveld i Vikersund 15. november.
Se info: www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/2017/11/rekrutt-trening-hopp-i-vikersund-15.-nov/

Med vennlig hilsen
Liv Høgli administrasjonssjef
Tlf: +47 32 01 61 41 Mob: +47 419 26379 liv.hogli@skiforbundet.no<mailto:liv.hogli@skiforbundet.no> buskerud@skiforbundet.no<mailto:buskerud@skiforbundet.no>
Buskerud Skikrets www.skiforbundet.no/buskerud
[nsf_kretslogo_01_buskerud]