Røykenhopprennet 17.02.13

Nok en gang har vi gjennomført et stort hopp- og kombinertrenn i Høvikbakken med mange glade deltakere og tilskuere. En liten forsinkelse før første omgang i K15 skyldtes noen problemer med å få ut dommerkort da vi på grunn av sykdom plutselig var underbemannet i sekretariatet. Dette beklager vi, men for øvrig ble rennet gjennomført i god Røykenhoppstil. Ønsker å takke alle deltakere med foreldre og familier for stort fremmøte. Videre takker vi dommerne for god innsats samt våre funksjonærer i bakken, sekretariatet og kiosken. Dere er alle viktige brikker i et omfattende arrangement. Biørn