Røykenhopprennet, K36

På siste rennmøte besluttet vi av sikkerhetsmessige grunner å kutte ut K 36 i årets renn. Det er lagt ned mye arbeid i den nye K26. Vi har derfor ikke hatt anledning til å bygge opp en trygg såle i tilløpet. Tilløpet i bakken er tøft og krever stor innsats for å få til forsvarlige forhold. På den tiden som gjenstår til rennet har vi ikke ressurser til å ta denne store jobben. Neste år regner vi med at mye er tilrettelagt for å få til et sikkert tilløp. Håper alle har forståelse for dette da Røykenhopp prioriterer høy sikkerhet i Høvikbakkene. Biørn