Samling på plast i Gjerpenkollen

Helgen 2. og 3. juni er det stor samling I Gjerpenkollen. Samlingen er for alle klasser og det hoppes i alle bakker. Det legges opp til en del aktiviteter i tillegg til Hopping / trening. Stikkord kan være Drammensbadet, trenerkurs osv. Detaljert program kommer senere.

Biørn