Sparebank1 rennet i Ringkollen 20/3

Klubben var godt representert i dagens renn i Ringkollen, vi hadde hoppere i alle bakker og mange klasser, og to gikk også kombinert. For resultater, se:
http://www.ringerikehoppteam.org/nyheter/Sider/Sparebank1rennet2011.aspx
Håper å få lagt ut noen bilder/video snarest.
Takk for en hyggelig dag i bakken!
Lisbet.