Storsamling hopp i uke 25 i Vikersund

From: Liv Høgli <Liv.Hogli@skiforbundet.no> Sent: torsdag 28. april 2022 09:27 To: Buskerud skikrets <buskerud@skiforbundet.no> Subject: Storsamling hopp i uke 25 i Vikersund
Til hopp- og kombinertklubbene:
Da har påmeldingen åpnet til Storsamlingen hopp i Vikersund i uke 25 åpnet.
Se info: Påmeldingen til Storsamlingen er åpnet (skiforbundet.no)<www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/2022/4/storsamling-i-vikersund-uke-25/>

Med vennlig hilsen
Liv Høgli administrasjonssjef
Tlf: +47 32 01 61 41 Mob: +47 419 26379 liv.hogli@skiforbundet.no<mailto:liv.hogli@skiforbundet.no> buskerud@skiforbundet.no<mailto:buskerud@skiforbundet.no>
Buskerud Skikrets www.skiforbundet.no/buskerud<www.skiforbundet.no/buskerud>
[nsf_kretslogo_01_buskerud]