Trist budskap

Røykenhopp fikk i dag morges et trist budskap. Odd Gunnar Frøhaug døde natt til i dag. Odd Gunnar var i mange år selve sjelen i Røykenhopp. Han var med fra tidlig på 80 tallet og helt til han gikk ut av styret for ca. 10 år siden. Mesteparten av denne tiden satt han som leder. Under hans ledelse blomstret klubben med mange hoppere og stor rennaktivitet i Høvikbakken. Vår nåværende kiosk og varmestue samt dommertårnet er hans verk. Han var tidlig ute med å arrangere hoppskole for å skaffe nye hopprekrutter. Odd Gunnar hadde mange hoppvenner både i og utenfor vår egen klubb. For alle oss som fikk gleden av å være en del av hoppmiljøet i Høvikbakken sammen med Odd Gunnar vil han være dypt savnet. Odd Gunnar var en av Røykenhopps få æresmedlemmer. Røykenhopp lyser fred over Odd Gunnars minne. Biørn Øyen, Leder