Vårdugnad 21.04.12

Snøen forsvant tidlig I år. Etter påske må vi ta en liten ryddedugnad. Gjerder skal demonteres, papp og papir plukkes opp og ikke minst: Vi må bære opp materialer til det nye tilløpet i K26. Materialene ligger ved K3 og venter på transport opp bakken. Vi møtes kl. 1000. Er vi mange nok så blir vi ferdige i løpet av en drøy time.

Påminnelse kommer senere.

Biørn