Webinar med Egner Granerud

Hei, dette kan være artig å følge med på.

Biørn

Fra: Liv Høgli, fredag 12. mars 2021

Hei, kan dere spre det glade budskap?

Tirsdag 16.03 kl 1900 er webinaret, påmeldingsfrist 16.3 klokken 1400.

www.skiforbundet.no/hopp/nyhetsarkiv/2021/3/webinar-med-halvor-egner-granerud/

Med vennlig hilsen/Best regards

Tore Øvregård
Utviklingssjef NSF Hopp/Head of development
Mob +47 915 39 194
Email: tore.ovregard@skiforbundet.no