Strengere tiltak i Asker

Til lokale idrettslag, -foreninger og øvrige aktuelle aktører.

Strengere tiltak i Asker Regjeringen har innført strengere smitteverntiltak i alle kommuner i Viken. De nye tiltakene gjelder fra og med tirsdag 16. mars til og med søndag 11. april.

I Viken dominerer den engelske virusvarianten med økt smittsomhet, og regjeringen har derfor innført strenge tiltak som begrenser mobilitet gjennom pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter mellom kommunene.

For idretten innebærer dette: Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

Aktuelle veiledere om idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge vil ellers gjelde for aktivitetene. Det vil fortsatt være forbudt å avholde alle former for konkurranser, cuper, kamper, forestillinger og lignende.

Idretts-SFO Barneskolene i Asker ble mandag 15. mars satt på forsterket gult tiltaksnivå i trafikklysmodellen. For lag og foreninger som arrangerer SFO-lignende tilbud etter skoletid, gjelder de samme regler som for skole-SFO. Arrangørene må selv vurdere om de kan følge gjeldende smittevernregler. Dette er reglene som gjelder for forsterket gult nivå i barneskolen: www.asker.kommune.no/korona/skoler-og-barnehager/til-alle-foreldre-i-askers-barneskoler/

Pressemelding fra Asker kommune finner du her: www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/15.-mars-nye-strengere-smitteverntiltak-i-asker/.

Kriseledelsen i Asker kommune møtes fast tre ganger i uka. Referater fra disse møtene, pressemeldinger og annen informasjon om koronasituasjonen i Asker legges ut her: www.asker.kommune.no/korona/smittesituasjon/.

Nye tiltak og innstramminger var absolutt ikke det vi ønsket oss nå. La oss håpe at disse tiltakene gir raske resultater på smittesituasjonen, og at vi etter denne perioden igjen kan åpne for aktivitet. Tusen takk for jobben dere gjør hver eneste dag – og for lojal oppfølging av stadig nye regler og retningslinjer.

Heia alle!

Med vennlig hilsen

Bente Flygind
Virksomhetsleder Idrett og friluftsliv (+47) 913 80 441, bente.flygind@asker.kommune.no