Medlemskontingent 2012 – feil sats på utsendt giro!

Kassereren har visst fulgt litt dårlig med, da det dessverre har gått ham hus forbi at årsmøtet i fjor vedtok ny sats på kr. 400 for familiemedlemsskap!  Vi beklager dette, men henstiller om at man innbetaler i henhold til den nye satsen. Kontingenten på kr 200 for enkeltmedlem (aktive) og 100 for støttemedlem er uforandret!

Mvh kasserer Geir