Mildværet tærer

Mildværet tærer bort hoppanlegget vårt. Våren kom en måned for tidlig. Hoppskolen i morgen går som vanlig, men deretter må vi ta en dag ad gangen. I utgangspunktet er det ikke hoppskole i vinterferien, men målsetting er å ha bakken åpen mandag og onsdag for dem som vil hoppe. Uten kulde og litt nysnø kan det bli vanskelig. Følg med her. Vi skal forsøke å gi jevnlige oppdateringer på forhold i bakkene og veien over jordet.

Biørn