Røykenhoppjakker

Hei, det begynner å komme inn forespørsel om Røyknhoppjakker. Vi har ikke flere barnejakker. Hvis det melder seg mange nok kan vi sjekke med leverandøren om hvilke muligheter vi har. Tviler på at vi kan få identiske med de vi har fra tidligere da modellene endrer seg. Meld interesse til Egil eller Biørn så ser vi hva vi kan klare. Er avhengige av et visst antall for å få en brukbar pris. E-postadresser egillunde@yahoo.noegillunde@yahoo.no> eller bioern.oeyen@multiconsult.nobioern.oeyen@multiconsult.no>