Trener I-kurs hopp/kombinert på Kongsberg med oppstart 16. november

Kort varsel, men her er invitasjon til trener 1 kurs. Dette kan være aktuelt for de som gjerne vil hjelpe til på hoppskolen etc. Til hopp- og kombinertklubbene i Buskerud: Buskerud Skikrets inviterer til trener I-kurs hopp/kombinert på Kongsberg med oppstart 16. november. Link til info: http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/2015/11/trener-i-kurs-hoppkombinert-kongsberg/ Klubbene bes snarest videreformidle info til sine aktuelle deltakere, husk påmelding innen 12. nov. Med vennlig hilsen Liv Høgli administrasjonssjef Tlf: +47 32 01 61 41 Mob: +47 419 26379 liv.hogli@skiforbundet.noliv.hogli@skiforbundet.no> buskerud@skiforbundet.nobuskerud@skiforbundet.no> Buskerud Skikrets www.skiforbundet.no/buskerud [nsf_kretslogo_01_buskerud]